fbpx

Privacynote Proranje Vastgoed

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en maken alleen gebruik van uw persoonsgegevens als dat nodig is. Dit doen wij door het het verlenen van onze diensten aan u, zoals het plannen van afspraken en het onderhouden van contact.

De persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Gemeentelijke instanties, voor controle- of marketingdoeleinde.

Wij zullen uw gegevens uiteraard niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze privacynote.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Uiteraard bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren indien deze onjuist zijn.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen, wanneer deze niet meer relevant zijn voor onze dienstverlening. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar [email protected]

Wij gebruiken enkel noodzakelijke en analytische cookies om onze website beter te laten functioneren en optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).

whatsapp icon Stel uw vraag