x
Proranje Vastgoed maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, lees alles over onze cookies

Privacynote Proranje Vastgoed

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en maken alleen gebruik van uw persoonsgegevens als
dat nodig is. Dit doen wij door het het verlenen van onze diensten aan u, zoals het plannen van afspraken en het
onderhouden van contact.

De persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij zullen uw gegevens uiteraard niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze
privacynote.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en
wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Uiteraard
bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt.

U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren indien deze onjuist zijn. Daarnaast
is het ook mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen, wanneer deze niet meer relevant zijn voor
onze dienstverlening. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen
met ons door een mail te sturen naar info@proranje.nl

Wij gebruiken enkel noodzakelijke en analytische cookies om onze website beter te laten
functioneren en optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).