fbpx

Uitspraak Hoge Raad inzake overdrachtsbelasting transformatiepanden

Goed nieuws voor investeerders van transformatieobjecten!

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de hoogte van de overdrachtsbelasting bij transformatiepanden. Overdrachtsbelasting is de belasting die moet worden afgedragen bij de verkrijging van een pand. Afhankelijk van de bestemming van het pand, bedraagt de belasting ofwel 2%, ofwel 6% van de koopsom. Voor woningen en de bijbehorende grond geldt het tarief van 2% en voor bedrijfspanden en individuele stukken gronden geldt het tarief van 6%. Een transformatiepand/woning is een pand dat door middel van verbouwing van bestemming wisselt (bijvoorbeeld van kantoor-bestemming naar woon-bestemming). Bestaande bedrijfspanden, kazernes, scholen, fabrieken, kerken etc. door middel van een bouwkundige ingreep getransformeerd worden tot woningen.

In deze zaak ging het om de vraag welk tarief betaald diende te worden bij de transformatie van een kantoorpand tot woningen. De Hoge Raad heeft beslist dat wanneer reeds plaatsgevonden verbouwingswerkzaamheden aan een transformatiepand op het moment van de verkrijging onmiskenbaar strekken tot de (op)levering van een woning, het pand als zodanig kwalificeert voor de overdrachtsbelasting (en dus het tarief van 2 % geldt).

Goed nieuws voor investeerders in transformatieobjecten dus. Het zal eenvoudiger worden om bij transformatieprojecten een woning te verkrijgen die belast is met het lage tarief van 2 % (en dat scheelt een hoop!). Een pand hoeft op basis van dit arrest op het moment van verkrijging in principe niet bewoonbaar te zijn, zolang de verrichte verbouwingswerkzaamheden maar strekken tot (op)levering van een woning. Het vorenstaande geldt overigens niet indien op het verkrijgingstijdstip de functie van niet-woning met beperkte aanpassingen kan worden teruggegeven.

Interessante kansen voor iedere investeerder en ontwikkelaar in onroerend goed die hier op creatieve wijze kan inspelen!

Leave a Reply

whatsapp icon Stel uw vraag