fbpx

Woningdelen, vergunningen, regels kamerverhuur… Hoe zit het in Amsterdam vanaf 2020?

Wanneer is sprake van woningdelen?

Van woningdelen is in Amsterdam sprake als een woning wordt bewoond door meer dan
één huishouden. Eén huishouden is een alleenstaande dan wel twee (volwassen) personen
met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te
voeren. Vanaf drie personen (niet zijnde een gezin) is sprake van woningdelen.

Waarom vergunning vereist?

Voor januari 2017 was een vergunning om te verhuren aan woningdelers (3 personen of
meer, niet-zijnde een gezin) niet vereist. Daar is per januari 2017 verandering in gekomen.
Eén van de redenen voor de vergunningplicht is dat verhuurders meer huur kunnen vragen
aan woningdelers dan aan bijvoorbeeld een gezin, waardoor de prijzen de laatste jaren de
pan uitrijzen.

Per januari 2017 is de regel in gegaan dat de verhuurder van een woning aan woningdelers
een vergunning nodig heeft van de gemeente. Om zo’n vergunning te krijgen moet een woning aan
een aantal voorwaarden voldoen – te denken valt aan een woonkamer en isolatie.
Heeft de verhuurder geen vergunning verkregen, maar toch verhuurd aan woningdelers, dan
ontvangt de verhuurder een boete.

Een aantal veranderingen per april 2020:

Per april 2020 zijn er meer regels gekomen wat betreft woningdelen. Er geldt vanaf dan een
wijk- en pandquotum. Dit houdt in dat er een maximaal aantal kamergewijs te verhuren
woningen per wijk en pand worden vastgesteld. Bovendien wordt elke volwassen inwoner
verplicht om een individueel huurcontract af te sluiten. Voor 2020 werd het huurcontract
gesloten met één (of meerdere) hoofdhuurder(s) en was een individueel contract niet
vereist. Dit is een teleurstelling voor veel vastgoedbeleggers aangezien de individuele contracten bijna altijd onder het huurpuntensyteem zullen vallen, waardoor er een kans bestaat op substantiële huurverderving.

Tevens wordt er enkel een vergunning afgegeven tot maximaal 6 kamers. Ook de
voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om een vergunning te krijgen worden
aangescherpt. Zo kan een verhuurder enkel een vergunning krijgen voor een woning voor
vier woningdelers indien de woning naast de gebruikelijke voorwaarden ook voldoet aan de
geluidseisen volgens NEN 5077. Bij vijf kamers moet daarnaast nog een melding van brandveiligheid gedaan worden.

Verhuurder zullen het vaak niet meer aandurven om een woning te verhuren aan meer dan drie woningdelers, omdat de woningen niet altijd aan de voorwaarden voldoen. Gevolg van verhuren zonder aan de regels te voldoen is een fixe boete die kan oplopen tot 20.750,- euro. Verwacht wordt dat veel verhuurders dit soort woningen zullen aanpassen voor maximaal 2 huurders, wat weer zal zorgen voor minder huuraanbod in Amsterdam.

Leave a Reply

whatsapp icon Stel uw vraag