fbpx

De gemeente op de woningmarkt in Amsterdam

GroenLinks is de grote winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Wat betekent dit voor de Amsterdamse woningmarkt?

Amsterdam blijft groeien: jaarlijks komen er zo’n 11.000 inwoners bij in onze hoofdstad. De gemeente wil het gemengde karakter van de stad behouden – dit houdt in dat mensen van verschillende inkomensklassen in Amsterdam moeten kunnen wonen. Omdat het gemengde karakter dreigt te verdwijnen, treft de gemeente nu maatregelen. Het uitgangspunt is om voldoende betaalbare en duurzame woningen binnen de metropoolregio te creëren.

De gemeente heeft bedacht om de stad Amsterdam onder te verdelen in 22 gebieden. Elk gebied moet zowel betaalbare- als duurdere woningen bevatten, zowel voor de verkoop als voor verhuur. Bij nieuwbouwprojecten in Amsterdam wordt hier rekening mee gehouden. Zo moet 40% van de nieuwbouw uit gereguleerde huurwoningen bestaan. Daarnaast moet 40% van de nieuwbouw middel dure huur en verkoop woningen zijn. Slechts 20% van de nieuwbouw mag bestaan uit dure huur- en verkoophuizen. Dit volgt uit de Woonagenda tot en met 2025 van de gemeente Amsterdam.

Toegankelijkheid woningmarkt

Ook probeert de gemeente de stad toegankelijker te maken voor studenten door leegstaande kantoorpanden te transformeren naar studentenwoningen. Tevens probeert de gemeente de prijskloof tussen studentenwoningen en starterswoningen kleiner te maken. Door de nieuwbouw te reguleren zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat er meer starterswoningen in de stad komen en de doorstroom dus verbetert.

Daarnaast is het voor GroenLinks zeer belangrijk dat Amsterdamse huizen zo energiezuinig mogelijk zijn: elk huis in Amsterdam moet ten minste energielabel c krijgen. De gemeente wil de OZB (onroerendezaakbelastingen) aan het energielabel van een huis gaan koppelen. Om energiezuinigheid te stimuleren gaan eigenaren met een lager energielabel meer OZB betalen dan eigenaren met een hoger energielabel.

whatsapp icon Stel uw vraag