fbpx

Vastgoedbeleggers de klos met verandering box 3-heffing

1,35 miljoen spaarders betalen door nieuw stelsel straks geen belasting meer in box 3

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat mensen met spaargeld tot 440.000 euro geen belasting hierover hoeven te betalen. Met dit voorstel gaan straks 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen.

Op dit moment betaalt iedereen met een vermogen van meer dan 30.360 euro, bestaande uit bijvoorbeeld spaargeld, aandelen of onroerend goed, hier belasting over. Het huidige belastingstelsel gaat ervan uit dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor en bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen enkel uit spaargeld bestaat. Staatssecretaris Snel is van mening dat dit moet veranderen: door het huidige stelsel moeten mensen die enkel spaargeld bezitten meer belasting betalen dan wanneer afzonderlijk naar het spaargeld zou worden gekeken. In het voorstel wordt gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan de rente op beleggingen. Bij de huidige spaarrente komt het erop neer dat de belastingvrije drempel wordt verhoogd naar 440.000 euro (i.p.v. 30.360 euro). Hierdoor gaan circa 1,35 miljoen mensen helemaal geen belasting meer betalen. Het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 ingaat.

De lastenverlichting voor de spaarder gaat gepaard met een stijging van de belastingdruk voor de vastgoedbelegger: Snel wil mensen met grote vermogens (anders dan spaargeld) zwaarder belasten. Het belastingtarief op vermogen gaat van 30% naar 33%. Dit nieuwe stelsel maakt het aantrekkelijk om vermogen in de vorm van vastgoed (in ieder geval tot een bepaald bedrag) om te zetten in liquide middelen, waardoor veel vastgoedbeleggers uit de markt zullen stappen de komende tijd.

Leave a Reply

whatsapp icon Stel uw vraag